dringende care artsen Opmerking viagra Nederland Wells fargo geldmarktrente
Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

Preek van de week

Preek van 24 juli 2016
17e zondag door het jaar C
Jaren geleden werd ik gevraagd voor een interview op de KRO. Een rechtstreekse uitzending nog wel op zondagochtend. Het werd een interview waarvan er zo’n twaalf in een dozijn van bestaan, dat wil zeggen, met gemakkelijke vragen als: ‘Met hoeveel monniken zijn jullie nóg?

> Lees meer

Nieuwsbrief

Kijk Koningshoeven is de gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief van de abdij. Een onmisbare aanvulling op wat via de site wordt gecommuniceerd.


Meld u aan!
> Lees meer

Gastenhuis

"Ik was dakloos en gij hebt mij gehuisvest." Deze woorden van Jezus, ontleend aan het evangelie van Matteüs 25,35, zijn te lezen in het glas-in-loodraam boven de toegangsdeur naar het gastenhuis en de abdij.
> Lees meer

 Vorming van Novicen en Kleingeprofesten

 

Van 25 t/m 29 april jl. was de VONK in Abdij Koningshoeven....

> Lees meer

 

IN MEMORIAM PATER PACIFICUS

 

Abt Bernardus sprak in zijn homilie over een overweging van pater Pacificus, die hij in 1975 in een retraite uitte. En hoe waar blijken ...

> Lees meer

   

replica watchesreplica watches